Kopen

De openbare verkoop is per definitie open voor iedereen. Elke particulier kan er kopen. Als iemand een bod uitbrengt op een voorwerp, en er volgt geen hoger bod, dan wordt het voorwerp aan hem toegewezen. Elke veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling van drie dagen: donderdag van 14 tot 19 uur, vrijdag en zaterdag telkens van 10 tot 18 uur, zonder onderbreking.

Een verkoopcatalogus is ter beschikking op de website www.legia-auction.com of in papieren versie in het veilinghuis. De loten die samen deze verkoop samenstellen, staan erin, met detail.

Deelnemen aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de verkoopvoorwaarden van veilinghuis Légia-Auction.

Hoe deelnemen?

Wie wenst te bieden tijdens de verkoop, schrijft zich bij zijn aankomst in en ontvangt een bordje met een nummer. Telkens als hem een lot wordt toegewezen, toont hij dit bordje zodat zijn aankopen geboekt kunnen worden.

Iemand die op de verkoopdag niet op de verkoopplaats kan geraken, kan:

  • Ons een aankooporder toevertrouwen: op een document dat downloadbaar is of dat ter beschikking wordt gesteld tijdens de tentoonstelling, noteert hij de lotnummers, de beschrijving en het bedrag (zonder kosten) waarvoor hij het voorwerp wil verwerven.
  • Ons opdragen hem/haar te bellen voor de loten waarvoor hij contact van het verkoophuis wenst. De verkoop dan rechtstreeks, alsof hij aanwezig is in de verkoopzaal.
  • Ons – na registratie – zijn aankooporders doorgeven in de rubriek “mijn rekening” van onze website www.legia-auction.com.
  • Via e-mail naar contact@legia-auction.com.

Voor aankooporders, door verschillende kopers ingediend voor eenzelfde lot, met eenzelfde bedrag, zal voorrang worden gegeven aan het eerste ingediende aanbod. Veilinghuis Légia-Auction kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die de koper invoert bij de identificatie en de beschrijving van een lot, een telefoonnummer of andere informatie.

De koper wordt geacht te handelen in eigen naam en voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de loten die hij verwerft in de hoedanigheid van volmachthouder. Hij is gebonden door de verkoping. Het veilinghuis Légia-Auction heeft daarentegen altijd het recht om de verkoping te weigeren, zelfs na het einde van de veiling, zonder deze beslissing te moeten motiveren.

De koper betaalt het bedrag van de veiling, verhoogd met een commissie van 25%, BTW inbegrepen + 3% Drouot kosten indien gekocht via het platform en online veiling. Lees voor auto’s de algemene voorwaarden. De betaling en de afhaling van de loten dient plaats te vinden na de verkoop of tijdens de 5 dagen die volgen op de openbare verkoop, van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

De koper wordt pas eigenaar van het goed vanaf volledige en definitieve betaling van de prijs en van de bijbehorende kosten ervan. Hij kan slechts levering bekomen nadat deze betaling definitief is geworden. We herinneren eraan dat de risico’s waaraan de loten blootgesteld zijn, volledig worden overgedragen aan de koper vanaf het moment van de toewijzing. Dit geldt ook voor de verpakking, het onderhoud en het transport.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de auteursrechten en aanverwante rechten, is de koper in voorkomend geval ook aansprakelijk voor het verhaalrecht met betrekking tot rechten van kunstenaars en auteurs op de verkochte werken, bovenop de totale verkoopprijs van het goed. Deze verplichting blijft voortbestaan, zelfs in het geval dat de eis tot genoegdoening voor deze rechten pas zou worden ingediend na de verkoop en de afhaling van het lot, zonder beperking in de tijd.

Légia-Auction komt niet tussenbeide in het eventuele geschil met betrekking tot het al dan niet gegronde karakter van de eis met betrekking tot dit verhaalrecht.

Hoe wordt het bedrag van de aankoop voldaan?

De betaling is verschuldigd in de vijf (5) dagen die volgen op de verkoop.

Wij aanvaarden:

  • contant geld, binnen de perken van de geldende wetgeving.
  • bankoverschrijving
  • gewaarborgde bankcheque
  • bankkaart

Onze bankgegevens:

Légia Auction & Properties sprl
Rue de Cras-Avernas, 12
4280  Hannut
Belgique

BTW : BE 0560.700.679

CBC Banque et Assurance Hannut
Grand ‘Place, 8
4280 Hannut

Iban : BE63 73203374 2008
Bic : CREGBEBB

Alle kosten met betrekking tot de betaling zijn ten laste van de opdrachtgever.

Loten worden pas ter beschikking gesteld na de volledige betaling ervan (uitgesteld voor betalingen met cheque).

Appel à consignation

Remplissez le formulaire et nous vous répondrons rapidement.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google. La Politique de Confidentialité et les Conditions d'utilisation sont d'application.